CLICK THIS BAR TO QUICKLY EXIT
SafeHouse Center
24/7 HelpLine: 734-995-5444
If you are in immediate danger, call 911.
Linea de Apoyo de 24 horas: 734-995-5444
Si esta en grave peligro, llame a 911.

تصريح من المؤيدة

بسم الله الرحمن الرحيم

.انا مؤيدة للغة العرابي و مستشارة مع سيف هاوس. اركز عمليتي عن تمكين, تغلب, تخطيط السلامة, و مساعدة مع مصادر

.في جماعتنا, لن نجد محادثة عن عنف المنزلي او عن عنف الجسم
.انا من مجتمع صغير وانا بفهم الإهتمام مع خصوصيتك و خصوصيت اهلك

:انا بفهم االصّعوبة اتخاذ القرار لطلب المساعدة. كتبت تصريح لتهدءة الاعصاب

اهم تركيز سيف هاوس إنه سلامت موكلنا.

علاقتنا سريً مية بالّمية. كل محادثنا رحظل بين انا وسيف هاوس فقط.

لو شفنا بعظ بمكان عامّة او في المّسجد, ما رح أقترب

حالة الهجرة لايهم ولن نكشف معلوماتك أبدً ا.

إنهاء علاقات ليس شرط سيف هاوس.

.لو جيتي عندنا للمأوى او للمستشار, القرار يحتاج قوة قصوى و لا يجب عليكي تستخدمني. كل المستشارات بفريق سيف هاوس موجودين للدعم

734-995-5444:رقم سيف هاوس 24/7 ساعة

ليالي السادة
734-973-0242 X 215